<< Overzicht
Foto van de maand

Oktober 2012De tweede helft van oktober is de bronsttijd voor de Damherten.
De ervaren mannen bezetten een territorium op een open stuk terrein waar ze met gebrul
de hinden uitnodigen om te paren.
Uiteraard zijn er verschillende kapers op de kust. Hier twee prachtige patsers die elkaar imponeren door zijdelings met elkaar op te lopen. Dan lijk je zo groot mogelijk!
Als er één razend snel zijdelings uit haalt met zijn gewei, wordt dit even snel gepareerd. Na enkele minuten wijken ze en nemen afstand. Zo wordt een gevecht vermeden.
's Avonds, aan het eind van de bronsttijd zullen groepen hinden zich bij de roedelleiders voegen en worden gedekt. Bijna acht maanden later zal een nieuwe generatie damherten het licht zien.


HTML Comment Box is loading comments...


© 2011-2021 Ton Tuinman