<< Overzicht
Foto van de maand

Augustus 2013


Dichterbij

Macrofotografie opent een bijzonder belevingsgebied. De schaal is zo klein dat elke opname geheel los komt van elke landschappelijke context. Waar je al wandelend een enkel rietblad niet ervaart als onderdeel van een rietkraag, krijgt het blad een op zich staande functie als beeldelement en drager van een paar Lantaarntjes in de foto van de maand juni 2012. Er zijn hier geen achtergrondelementen zodat de juffertjes prachtig tot uitdrukking komen.
De relatie met de omgeving is grotendeels verdwenen.

Deze opname van distelzaden geeft een beeld van de wonderbaarlijke constructie om zaden door de wind te laten verplaatsen. De omwindselbladen van de uitgebloeide bloempjes zijn nu kleine parachutes geworden. Parachutes om de zaden weg te laten zweven om elders misschien te kunnen ontkiemen. Bij een gunstige plek kunnen ze de strijd aan gaan om voeding en licht met zaden van andere soorten en de planten die er al staan.

Door zo sterk in het kleine te duiken ontstaan haast vanzelf nieuwe ontdekkingen en vragen. Zo blijft de natuur boeiende onderwerpen bieden.

Pluizen

Distels pluizen,
wachten op wind.
Gebouwd om te zweven
op de zucht van een kind
tot de plaats van de landing
waar nieuw leven begint.HTML Comment Box is loading comments...


© 2011-2021 Ton Tuinman