<< Overzicht
Foto van de maand

Oktober 2014
Halsbandparkiet

Vanaf 1996 heeft zich geleidelijk een stevige populatie van deze papegaaiachtige in Nederland gevestigd. Ze houden zich vooral op in de parken van de steden in de randstad: Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Ze verspreiden zich geleidelijk verder uit naar o.a. de Zaanstreek.

Ze lijken zich prima aan te passen aan ons klimaat, dat toch wat kouder is dan hun oorspronkelijke leefgebieden in Midden Afrika en Zuid Azië.

Exoten als de Halsbandparkiet leveren altijd discussie op. Welke invloed heeft de toenemende populatie op andere holenbroeders? Is de soort schadelijk voor fruittelers?

Tot nu toe lijken negatieve effecten mee te vallen en zijn we voorlopig een prachtige vogelsoort rijker. Deze is gefotografeerd in een laag appelboompje nabij het Heempark in Zaandam.


HTML Comment Box is loading comments...


© 2011-2021 Ton Tuinman