<< Overzicht
Foto van de maand
Mei 2016


Signaleren

Om zich voort te planten moeten vogels met elkaar in contact komen om te kunnen copuleren.
Dit lijkt eenvoudiger, dan het is.

In de eerste plaats moeten de mannetjes en vrouwtjes van elkaar weten, dat ze er zijn.
Beide seksen bewonen een bepaald biotoop, dus lijkt dat eenvoudig. Vaak zijn het de mannetjes die het eerst aankomen in het biotoop. Dan is het zaak om aan de vrouwtjes duidelijk te maken dat er een potente man aanwezig is op een goede plek en aan de concurrentie duidelijk te maken, dat die plek bezet is.
Vogels doen dat door signalen af te geven, die per soort verschillen. Bij zangvogels wordt gesignaleerd door zang, roep en/of baltsvluchten.

Hier een foto van de ‘huisfazant’ van de Poelboerderij die signaleert door te roepen en snel met de vleugels te slaan. Als het even kan zoekt de haan een verhoging in de omgeving om zijn zichtbaarheid voor concurrenten en de dames te vergroten. Vaak volgt dit gedrag nadat een buurman heeft geroepen om de bezette status van zijn territorium te bevestigen.

Als er eenmaal jongen zijn wordt veel minder geroepen of gezongen om geen aandacht op het kwetsbare nest te vestigen.mei fazant

HTML Comment Box is loading comments...


© 2011-2021 Ton Tuinman