<< Overzicht
Foto van de maand




Februari 2017



























Rotvos

In 2009 won de documentaire Rotvos van Tijs Tinbergen en Jan Musch het Gouden kalf in de cataegorie lange documentaires. Het gaat over het vossenonderzoek door Jaap Mulder naar de activiteiten van vossen in Limburg en het gevaar voor de populatie korenwolven aldaar. Een zeer aan te bevelen documentaire die u nog steeds kunt bekijken.

Of de vos een rotvos is? Daar lopen de meningen over uiteen.
Uit onderzoek in het Noord-Hollands duinreservaat (1995-1998) blijkt dat vossen vooral konijnen eten. Verder worden ook vogels en eieren gegeten van op de grond broedende vogels. Met name de Stormmeeuw heeft daar zeer onder te lijden gehad. Ook buiten het duin wordt veel gefourageerd. Dat betekent dat vossen een (beperkte) negatieve invloed hebben op de weidevogelstand. De afname van een aantal weidevogelsoorten wordt echter zeker niet bepaald door de vos, maar meer door het gebrek aan voedselaanbod voor de kuikens.

Het lijkt erop, dat vossen zichzelf in aantal reguleren. Veel aanbod aan ruimte en prooi leidt tot grote worpen jongen, bij drukte worden slechts twee jongen geworpen en worden de territoria kleiner.

De stichting “De hoge weide” beheert 17 ha rond Bakkum en 75 ha in de Castricummerpolder tussen Castricum en Uitgeest. De stichting heeft veel succes met broedresultaten van weidevogels. Het geheim? Een hoge grondwaterstand en schrikdraad tegen de vossen. En uiteraard de inspanning van een aantal bevlogen medewerkers met oog voor prachtige flora en fauna.

Slimme maatregelen om de predatie door vossen te beperken blijken te werken. Wat mij betreft een beter alternatief dan oeverloze jachtpartijen. Ik hoop ze in Noord-Holland nog vaak te zien.



rotvos





HTML Comment Box is loading comments...


© 2011-2021 Ton Tuinman