<< Overzicht
Foto van de maand
Mei 2017
Meerkoeten

Fotograferen van vogels kent veel mogelijkheden, maar ook veel moeilijkheden.
Eén van de moeilijkheden betreft het volstrekt NIET fotogeniek zijn van een aantal vogelsoorten.
Ik noem enkele soorten uit deze categorie.
In tegen stelling tot de prachtige Rode wouw, is van zijn neef de Zwarte wouw nauwelijks een sprekende foto te maken. Telkens krijg ik de associatie met een zak veren. Ook van de buizerd is een sprekende plaat lastig. Een foto van een buizerd op een paal is prachtig, maar je bent er snel op uitgekeken. Een valk doet het echter al gauw goed op de plaat.

Uren heb ik doorgebracht bij de groepsbalts van kuifeenden. Het onderlinge gedoe rond de paarvorming met de liefelijke geluiden is leuk, maar de foto’s zijn altijd vlak. De dynamiek is niet te vatten op een foto.
De lijst met mijn probleemsoorten wordt aangevoerd door de Meerkoet. De lobvormige poten en de rode ogen vormen de enige kleur bij het zwart-wit van verenkleed en de snavel.
Lastig, lastig. Maar soms heb je het geluk van een aardige compositie zoals hier bij een nest tegen een aak in de haven van Hoorn. Aan de jongen is al te zien dat het geen schoonheden worden, maar de vijfling zit er toevallig even prachtig bij.
Toch een leuk moment.
HTML Comment Box is loading comments...


© 2011-2021 Ton Tuinman