<< Overzicht
Foto van de maand




Juli 2018


























Ronde Zonnedauw

Door langdurig, actief maaibeheer van rietland met verwijdering van het maaisel ontstaat het veenmosrietland. De ondergrond van rietwortels wordt steeds dichter. Er ontstaat een zogenaamde krag, waarin alleen nog regenwater blijft staan en er geen contact meer is met voedselrijk water uit de sloot. Voor de meeste planten is dit milieu te zuur, maar het Veenmos gedijt hier prima.
Alleen planten van een voedselarm milieu kunnen op Veenmos groeien. Zo kun je tot je verrassing zomaar Kraaiheide zien staan, midden in het Veenmos. Ook groeien er varens en soms Welriekende nachtorchis. Het Veenmos is gemakkelijk te herkennen aan licht groene kleur en is altijd nat.

De Ronde Zonnedauw is een bijzonder plantje, dat kan groeien op de voedselarme veenmosrietlanden, omdat het zijn voedsel uit insecten haalt. De ronde blaadjes bevatten rode klierhaartjes met aan het eind een druppeltje kleefstof. Insecten en libellen worden hierdoor aangetrokken en komen vast te zitten aan het blad. Uiteindelijk zal het blaadje zich om de prooi vouwen en het insect verteren.

Leuk om dat plantje eens van dichtbij te bekijken, maar loop niet te veel op de schaarse veenmosrietlandjes, want het zijn zeer kwetsbare stukjes land. De Zonnedauw is vanaf half juni te zien en bloeit eind juli.

Ik wens u veel vaarplezier deze zomer met hopelijk enkele leuke waarnemingen in onze prachtige natuur.

Ton Tuinman

 






HTML Comment Box is loading comments...


© 2011-2021 Ton Tuinman