<< Overzicht
Foto van de maand
Mei 2019

Kneu

In het voorjaar bezoek ik met een vriend regelmatig het open duin in het PWN-gebied.
We proberen daar foto’s te maken van een aantal soorten kleine vogels.
Het open duin is bij uitstek een terrein voor kneutjes. Deze kleine vinkachtige leeft in halfopen landschappen met veel laag struweel. Ze eten zaden en knoppen van (on)kruiden.
In Noord-Holland is de kneu nog redelijk algemeen, met name in de kuststrook. Helaas lopen de aantallen wat terug door de intensivering van de Landbouw. Er blijven steeds minder ruigtestroken over tussen de platgespoten akkers.
’s Winters trekken onze kneutjes naar Zuid-Spanje of Marokko.
Elk voorjaar word ik weer blij als we dit prachtige vogeltje waarnemen. De lente is dan echt begonnen!
HTML Comment Box is loading comments...


© 2011-2021 Ton Tuinman