<< Overzicht
Foto van de maand

Maart 2020Grutto

De koning van de weidevogels is terug uit Afrika!
Vogel- en landschapsbeschermers hebben weilanden onder water gezet om wormen gemakkelijker bereikbaar te maken. De prachtige grutto’s kunnen daardoor hun conditie sneller opbouwen om hun voorjaarscyclus te beginnen.
Aanvankelijk verblijven ze in veilige groepen waar ze veel eten en slapen. Als de conditie weer op peil begint te komen worden ze minder verdraagzaam en neemt de paringsdrang toe.
De mannen maken een aantal kuiltjes waaruit de dames kunnen kiezen. Met wiekelende baltsvluchten maken ze hun territorium kenbaar in de wijde omgeving. Het schoksgewijze tonen van de witte onderkant in de vlucht is op kilometers afstand zichtbaar.
Als een vrouwtje land in het territorium wordt ze naar het favoriete kuiltje gelokt door roepen en het rituele stootje gooien. Als ze het met hem eens is neemt ze het strootje gooien over en kan er worden gepaard. Vervolgens moet ze heel veel eten om de eieren te produceren. Eén ei weegt ongeveer 10 % van het lichaamsgewicht van het vrouwtje!
Pas na het vierde ei begint het broeden. Het is elk jaar weer een race tegen de klok om de jongen voldoende tijd (en vooral eten!) te bieden om groot te worden. Lees meer in het mooie boek van Albert Beintema over de grutto.


 

HTML Comment Box is loading comments...


© 2011-2021 Ton Tuinman