<< Overzicht
Foto van de maand

April 2021
Nesteldrang

Het voorjaar brengt in de natuur veel processen op gang. Planten lopen uit, vogels gaan op zoek naar een partner en beginnen te bouwen aan hun nest. Alleen de bomen zijn in het begin van april nog voorzichtig met te vroeg uitlopen.

Veel vogelsoorten hebben de stappen over een langere tijdperiode verdeeld. Eenden beginnen al in december met het zoeken van de partner in de groepsbalts waarbij de jongen van vorig jaar een nieuwe partner moeten vinden. Vermoedelijk blijven ervaren stellen in de winter bij elkaar om zo voordeel te hebben bij keuze van geschikte broedplekken. Hierover ken ik weinig onderzoeken. Veel soorten kiezen elk jaar een nieuwe partner. Uit onderzoek aan geringde vogels lijken verschillende strategieën naast elkaar te bestaan. Leidend hierbij lijkt voorafgaand broedsucces.

Van mussen weet ik dat vooral de daglengte de hypofyse beïnvloed en de hormonen aanzet tot opzwellen van de genitaliën. Die slinken in de winter om gewicht te besparen. Boeiend. Omstreeks half maart zijn de meest standvogels al druk aan het nestelen. Trekvogels beginnen bij aankomt met herstellen van de conditie door veel te eten en te slapen. Daarna worden ze territoriaal en proberen een partner te lokken. Kievitmannen kiezen al eind februari een territorium. De dames komen later.

Hier een foto van een Bruine kiekendief die aan het nestelen is. Het is altijd weer een feest om deze prachtige soort in onze rietlanden te verwelkomen. Lente!


HTML Comment Box is loading comments...


© 2011-2021 Ton Tuinman