<< Overzicht
Foto van de maand

Mei 2021Koninginnepage

De koninginnepage heeft een groot verspreidingsgebied. Hij komt in heel Europa voor. In zuidelijke landen is hij algemeen. Hij is te vinden in bloemrijke bermen en graslanden.
Net als andere vlinders kent de koninginnepage vier levensfasen.
De eerste fase is het ei. De eieren worden gelegd op schermbloemigen planten, bijv. venkel of wilde peen. Ieder eitje wordt op een andere bloemknop afgezet.
De tweede fase is de rups. De taak van een rups is simpel: eten en groeien. Rupsen leven vaak van enkele soorten planten die waardplanten worden genoemd. Na een aantal keren vervellen verandert de rups in een pop.
De derde fase is het pop-stadium, waarin de metamorfose plaatsvindt van pop naar vlinder. De pop bevestigt zichzelf aan een stengel van de waardplant.
Vanaf half april vliegen de eerste vlinders, de vierde fase. Ze halen nectar uit allerlei kruiden en schermbloemigen. De mannetjes vormen groepen rond een opvallende hoge boom o.i.d. en proberen door verspreiding van geur de vrouwtjes te lokken. Na de paring vertrekken de vrouwtjes om eieren te leggen.
Koninginnepages hebben 2 voortplantingsgeneraties. Ze overwinteren als pop in verschillende vegetaties.

De koninginnepage is een grote, opvallende verschijning die erg actief is. Ik word altijd weer blij als ik ze waarneem in Frankrijk en Spanje. Maar ook in Zuid- en Oost- Nederland is de soort redelijk algemeen.


HTML Comment Box is loading comments...


© 2011-2021 Ton Tuinman