<< Overzicht
Foto van de maand

Oktober 2023

Edelhert

Het edelhert is het grootste op het land levende zoogdier in Nederland. Van alle hertensoorten in Europa is alleen de eland groter. In Nederland komt het edelhert alleen op de Veluwe en in de Oostvaardersplassen voor.
De mannetjes hebben een enorm gewei, dat aan het eind van de winter wordt afgeworpen. De leeftijd van het hert is aan het aantal punten (enten) af te lezen.

De edelherten leven in roedels van gescheiden seksen. Volwassen mannetjes zijn veelal op zichzelf. In de paartijd (bronst) wordt er door mannetjes gevochten om de groepen vrouwtjes. Een spectaculair gebeuren! In deze periode is het geluid van burlende herten op grote afstand te horen.
Op de hoge Veluwe zijn verschillende waarnemingspunten en worden excursies in de bronsttijd georganiseerd.

In het Richmondpark in Oost-Londen lopen ze vrij rond en zijn ze gewend aan mensen.


HTML Comment Box is loading comments...


© 2011-2024 Ton Tuinman