<< Overzicht
Foto van de maand

Februari 2024
Abelen

Al eerder heb ik iets geschreven over de schorsen van bomen.
In april van 2014 over een oude plataan in Haarlem, in december van 2019 over de schorsvorming van een eucalyptus en in augustus van 2023 over een jongere plataan.

Op een fototocht langs het Reitdiep in Groningen kwam ik over deze oude dijk met Abelen. Dan wil je toch ook de naam weten. Bij navraag bij kenners blijken het abelen, die in verschillende varianten bestaan. Er zijn verschillende benamingen: de witte abeel, zilverpopulier en witte populier.
Foto’s op internet van deze soort leveren de nodige variaties in schorsvormen op. Maar allemaal hebben ze een lichtgekleurde stam met donkere strepen of vlakjes.

Op veel plaatsen worden ze geplant langs wegen zoals hier in Groningen.
Ik vind ze prachtig.


HTML Comment Box is loading comments...


© 2011-2023 Ton Tuinman