<< Overzicht
Foto van de maand

Juni 2024De kluut

Dat kluten bijzondere vogels zijn weet iedereen. Zoals veel andere vogels danken ze hun naam aan hun roep. Het opvallende zwart-witte verenkleed en de kromme snavel maakt ze onmiskenbaar.
De omhoog gekromde snavel is een aanpassing aan het foerageren in slik op een zachte ondergrond. Met de gevoelige snavel maaien ze door het slik en vangen kleine waterdieren. Daarmee is meteen duidelijk dat de kluut een vogel is van een dynamisch milieu met water van ca 15 cm diep en een zachte bodem. De mooi blauw gekleurde poten zijn voorzien van zwemvliezen om wegzakken in de slappe ondergrond te voorkomen.

Kluten zijn zeer sociaal en hebben en boeiend baltsgedrag. Buiten de broedtijd verblijven ze graag in groepen.
Op de foto een paartje bij een nest in aanbouw aan het Balgzand.
HTML Comment Box is loading comments...


© 2011-2024 Ton Tuinman